urz┬▒dzenie

Fellowes P-35C

Niewielkich rozmiarów niszczarka osobista przeznaczona do pracy o niskim nat├¬┬┐eniu.
Idealna do u┬┐ytku przez 1 osob├¬ w domu lub ma┬│ym biurze

 • Niszczy jednorazowo do 5 kartek (70g) na ┬Âcinki 3,9x40 mm, DIN 3

 • Niszczy dokumenty z ma┬│ymi zszywkami, karty kredytowe

 • Szeroko┬Â├Ž szczeliny wej┬Âciowej 220 mm

 • Kosz o pojemno┬Âci 12 litrów

 • Funkcja start/stop (mechaniczny w┬│┬▒cznik), funkcja cofania

 • Gwarancja: rok na ca┬│o┬Â├Ž urz┬▒dzenia, 3 lata na no┬┐e tn┬▒ce

CECHY UNIKALNE:

 • Blokada bezpiecze├▒stwa zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urz┬▒dzenia

 • Ci├¬cie na ┬Âcinki zapewnia zwi├¬kszony poziom bezpiecze├▒stwa DIN 3 oraz znacznie zmniejsza zape┬│nienie kosza

 • R┬▒czka do podnoszenia g┬│owicy u┬│atwia usuwanie ┬Âcinków z kosza

 • Nowoczesne wzornictwo

 • ┬úatwa do czyszczenia obudowa

Sprawd¼ cenê

Fellowes P-58Cs

Niewielkich rozmiarów niszczarka osobista przeznaczona do pracy o niskim nat├¬┬┐eniu. Idealna do u┬┐ytku przez 1 osob├¬ w domu lub ma┬│ym biurze

 • Niszczy jednorazowo do 9 kartek (70g) na ┬Âcinki 3,9x50 mm, DIN 3
 • Niszczy dokumenty z ma┬│ymi zszywkami, karty kredytowe
 • Szeroko┬Â├Ž wej┬Âcia 225 mm
 • Funkcja start-stop (fotokomórka), funkcja cofania
 • Kosz o pojemno┬Âci 22 litrów
 • Gwarancja: 2 lata na ca┬│o┬Â├Ž urz┬▒dzenia, 5 lata na no┬┐e tn┬▒ce
CECHY UNIKALNE:

 • Posiada unikalny czujnik bezpiecze├▒stwa SAFE SENSE - nowatorski system sensorów automatycznie zatrzymuj┬▒cy prac├¬ no┬┐y w momencie dotkni├¬cia szczeliny wej┬Âciowej przez ludzi lub zwierz├¬ta
 • Ci├¬cie na ┬Âcinki zapewnia zwi├¬kszony poziom bezpiecze├▒stwa DIN 3 oraz znacznie zmniejsza zape┬│nienie kosza
 • Elektroniczny start/stop u┬│atwia u┬┐ytkowanie i zmniejsza ryzyko zakleszczenia
 • ┬úatwe opró┬┐nianie kosza i zdejmowanie g┬│owicy dzi├¬ki specjalnym uchwytom
 • Miarka ilo┬Âci niszczonych kartek pozwala na identyfikacj├¬ maks. ilo┬Âci kartek przeznaczonych do zniszczenia bez potrzeby ich liczenia, korzystanie z niej zapobiega zakleszczaniu si├¬ dokumentów

Fellowes PS-63t

Niszczarka osobista do ma┬│ego biura

 • Niszczy jednorazowo 10 kartek (70g) na paski 5,8 mm, DIN2
 • Mo┬┐e niszczy├Ž dokumenty ze zszywkami, spinaczami oraz karty kredytowe
 • Szeroko┬Â├Ž szczeliny wej┬Âciowej 230 mm
 • Elektroniczny start-stop, funkcja cofania
 • Wyjmowany kosz o pojemno┬Âci 23 litrów
 • Gwarancja: 2 lata na ca┬│o┬Â├Ž urz┬▒dzenia, 5 lat na no┬┐e tn┬▒ce

CECHY UNIKALNE:

 • Funkcja Turbo Jam Release u┬│atwia usuni├¬cie zakleszczonych dokumentów
 • Bezpieczna dzi├¬ki czujnikowi SAFE SENSE - nowatorski system sensorów automatycznie zatrzymuje prac├¬ no┬┐y w momencie dotkni├¬cia szczeliny wej┬Âciowej przez ludzi lub zwierz├¬ta
 • Technologia SilentShred zapewnia cich┬▒ prac├¬
 • Wyjmowany kosz o du┬┐ej pojemno┬Âci
 • System organizacji kabla
Sprawd¼ cenê

Fellowes PS-73i

Niszczarka osobista do ma┬│ego biura

 • Niszczy jednorazowo 14 kartek (70g) na paski 5,8 mm, DIN2
 • Niszczy dokumenty ze zszywkami i ma┬│ymi spinaczami biurowymi, karty kredytowe, p┬│yty CD/DVD
 • Szeroko┬Â├Ž szczeliny wej┬Âciowej 230 mm
 • Elektroniczny start-stop, funkcja cofania
 • Wyjmowany kosz o pojemno┬Âci 23 litrów
 • Obudowa na kó┬│kach z blokad┬▒
 • Gwarancja: 2 lata na ca┬│o┬Â├Ž urz┬▒dzenia, 5 lat na no┬┐e tn┬▒ce

CECHY UNIKALNE:

 • System 100% Jam Proof zapobiega przeci┬▒┬┐eniu niszczarki, automatycznie rozpoznaje, gdy ilo┬Â├Ž kartek do zniszczenia jest zbyt du┬┐a, zatrzymuje prac├¬ i wycofuje dokumenty zapobiegaj┬▒c ich zaci├¬ciu
 • Bezpieczna dzi├¬ki czujnikowi SAFE SENSE - nowatorski system sensorów automatycznie zatrzymuje prac├¬ no┬┐y w momencie dotkni├¬cia szczeliny wej┬Âciowej przez ludzi lub zwierz├¬ta
 • Wyjmowany kosz o du┬┐ej pojemno┬Âci
 • Wyd┬│u┬┐ony czas pracy ci┬▒g┬│ej
 • Osobny kosz na zniszczone no┬Âniki umo┬┐liwia segregacj├¬ odpadów
 • System organizacji kabla
Sprawd¼ cenê

Fellowes SB-83i

Niszczarka osobista do ┬Âredniego biura

 • Niszczy jednorazowo 18 kartek (70g) na paski 5,8 mm, DIN2
 • Mo┬┐e niszczy├Ž dokumenty ze zszywkami i spinaczami, karty kredytowe i p┬│yty CD/DVD
 • Szeroko┬Â├Ž szczeliny wej┬Âciowej 230 mm
 • Elektroniczny start-stop, funkcja cofania
 • Wyjmowany kosz o pojemno┬Âci 28 litrów
 • Obudowa na kó┬│kach z blokad┬▒
 • Gwarancja: 2 lata na ca┬│o┬Â├Ž urz┬▒dzenia, 7 lat na no┬┐e tn┬▒ce

CECHY UNIKALNE:

 • System 100% Jam Proof zapobiega przeci┬▒┬┐eniu niszczarki, automatycznie rozpoznaje, gdy ilo┬Â├Ž kartek do zniszczenia jest zbyt du┬┐a, zatrzymuje prac├¬ i wycofuje dokumenty zapobiegaj┬▒c ich zaci├¬ciu
 • Bezpieczna dzi├¬ki czujnikowi SAFE SENSE - nowatorski system sensorów automatycznie zatrzymuje prac├¬ no┬┐y w momencie dotkni├¬cia szczeliny wej┬Âciowej przez ludzi lub zwierz├¬ta
 • Wyjmowany kosz o du┬┐ej pojemno┬Âci
 • Wyd┬│u┬┐ony czas pracy ci┬▒g┬│ej
 • Osobny kosz na zniszczone no┬Âniki umo┬┐liwia segregacj├¬ odpadów
 • System organizacji kabla
Sprawd¼ cenê

 Fellowes SB-99Ci

Niszczarka osobista do ┬Âredniego biura

 • Niszczy jednorazowo 17 kartek (70g) na ┬Âcinki 3,9x38 mm, DIN3
 • Mo┬┐e niszczy├Ž dokumenty ze zszywkami i spinaczami, karty kredytowe i p┬│yty CD/DVD
 • Szeroko┬Â├Ž szczeliny wej┬Âciowej 230 mm
 • Elektroniczny start-stop, funkcja cofania
 • Wyjmowany kosz o pojemno┬Âci 34 litrów
 • Obudowa na kó┬│kach z blokad┬▒
 • Gwarancja: 2 lata na ca┬│o┬Â├Ž urz┬▒dzenia, 7 lat na no┬┐e tn┬▒ce

CECHY UNIKALNE:

 • System 100% Jam Proof zapobiega przeci┬▒┬┐eniu niszczarki, automatycznie rozpoznaje, gdy ilo┬Â├Ž kartek do zniszczenia jest zbyt du┬┐a, zatrzymuje prac├¬ i wycofuje dokumenty zapobiegaj┬▒c ich zaci├¬ciu
 • Bezpieczna dzi├¬ki czujnikowi SAFE SENSE - nowatorski system sensorów automatycznie zatrzymuje prac├¬ no┬┐y w momencie dotkni├¬cia szczeliny wej┬Âciowej przez ludzi lub zwierz├¬ta
 • Cicha dzi├¬ki technolgii SilentShred
 • Wyjmowany kosz o du┬┐ej pojemno┬Âci
 • Wyd┬│u┬┐ony czas pracy ci┬▒g┬│ej
 • Osobny kosz na zniszczone no┬Âniki umo┬┐liwia segregacj├¬ odpadów
 • System organizacji kabla
Sprawd¼ cenê

Fellowes MS-470Ci

Niszczarka profesjonalna dla grupy powy┬┐ej 5 u┬┐ytkowników o podwy┬┐szonym stopniu zabezpieczenia zniszczonych dokumentów (DIN4)

 • Niszczy jednorazowo 12 kartek (70g) na ┬Âcinki 2x12 mm
 • Zapewnia podwy┬┐szone bezpiecze├▒stwo (DIN 4) niszcz┬▒c kartk├¬ A4 na ponad 2500 elementów
 • Mo┬┐e niszczy├Ž dokumenty ze zszywkami, spinaczami, karty kredytowe i p┬│yty CD/DVD
 • Szeroko┬Â├Ž szczeliny wej┬Âciowej 240 mm
 • Elektroniczny start-stop, funkcja cofania
 • Wyjmowany kosz o pojemno┬Âci 60 litrów
 • Obudowa na kó┬│kach z blokad┬▒
 • Gwarancja: 2 lata na ca┬│o┬Â├Ž urz┬▒dzenia, 7 lat na no┬┐e tn┬▒ce
CECHY UNIKALNE:

 • Technologia Safe Sense zatrzymuje prac├¬ no┬┐y w momencie dotkni├¬cia szczeliny wej┬Âciowej przez ludzi lub zwierz├¬ta
 • System 100% Jam Proof automatycznie rozpoznaje, gdy ilo┬Â├Ž kartek do zniszczenia jest zbyt du┬┐a, zatrzymuje prac├¬ i wycofuje dokumenty zapobiegaj┬▒c ich zaci├¬ciu
 • Cykl pracy ci┬▒g┬│ej gwarantuje, ┬┐e urz┬▒dzenie jest zawsze gotowe do pracy
 • Osobne kosze i szczeliny na dokumenty oraz inne no┬Âniki umo┬┐liwiaj┬▒ segregacj├¬ odpadów
 • Cicha, dzi├¬ki zastosowaniu technologii SilentShred
 • Funkcja oszcz├¬dno┬Âci energii Energy Savings System wy┬│┬▒cza urz┬▒dzenie po 2 minutach od zako├▒czenia niszczenia
 • Funkcja No Mess Emptying - samozamykaj┬▒ca si├¬ klapka zapobiega zabrudzeniom przy opró┬┐nianiu kosza - ┬Âcinki nie wypadaj┬▒ na pod┬│og├¬ i otoczenie biurowe pozostaje czyste
Sprawd¼ cenê
01-188 Warszawa
ul. Staszica 7/9
tel. 22 423 22 11
tel. 22 618 11 99

..: Copyright © 1997 - 2017    compaan.pl  & 7minut.pl :..