Spó┬│ka cywilna COMPAAN powsta┬│a w 1997 roku. W zamy┬Âle za┬│o┬┐ycieli mia┬│a to by├Ž ma┬│a firma us┬│ugowo - handlowa czerpi┬▒ca z rzemie┬Âlniczych do┬Âwiadcze├▒ poprzedniego pokolenia.

     Planowane miejsce na rynku pomi├¬dzy osobami ┬Âwiadcz┬▒cymi us┬│ugi serwisowe w ramach jednoosobowej dzia┬│alno┬Âci, a du┬┐ymi przedsi├¬biorstwami tej bran┬┐y mia┬│o oferowa├Ž Klientom kompleksow┬▒ obs┬│ug├¬ biura w zakresie automatyki biurowej w porównaniu do tych pierwszych, oraz wi├¬ksz┬▒ elastyczno┬Â├Ž w odniesieniu do tych drugich. G┬│ównym dostawc┬▒ oferowanych przez COMPAAN urz┬▒dze├▒ jest ┬Âwiatowy lider tej bran┬┐y - Canon. Specjalizacja w sprz├¬cie jednego producenta mia┬│a na celu osi┬▒gni├¬cie najwy┬┐szej jako┬Âci obs┬│ugi serwisowej.

     Po kilkunastu latach dzia┬│alno┬Âci spó┬│ka systematycznie powi├¬ksza asortyment towarów i us┬│ug, zwi├¬ksza liczb├¬ pracowników oraz nieustannie podnosi kwalifikacje poprzez liczne szkolenia techniczne.

Naszym celem jest wspó┬│praca z zadowolonym Klientem.Rok 2010 zapocz┬▒tkowa┬│ wspó┬│prac├¬ z Konica-Minolta w zakresie obs┬│ugi serwisowej kserokopiarek kolorowych.
Obecnie oferujemy pe┬│ny asortyment urz┬▒dze├▒ i materia┬│ów eksploatacyjnych oraz ┬Âwiadczymy kompletn┬▒ opiek├¬ serwisow┬▒.

01-188 Warszawa
ul. Staszica 7/9
tel. 22 423 22 11
tel. 22 618 11 99

..: Copyright © 1997 - 2017    compaan.pl  & 7minut.pl :..