Rozliczanie wynajmu odbywa si├¬ w okresach miesi├¬cznych okre┬Âlonych konkretn┬▒ stawk┬▒ oraz limitami wydruków i skanów. Koszt wynajmu obejmie naprawy bie┬┐┬▒ce wraz z robocizn┬▒ i cz├¬┬Âciami zamiennymi, przegl┬▒dy serwisowe i konserwacje, materia┬│y eksploatacyjne (tonery, b├¬bny, pasy transmisyjne, rolki pobieraj┬▒ce...).
 Po stronie u┬┐ytkownika pozostaje zapewnienie papieru, ┬╝ród┬│a zasilania w energi├¬ elektryczn┬▒ (230v), gniazdka sieci Ethernet (RJ45).

 Obs┬│uga maszyn odbywa si├¬ w miejscu eksploatacji, w przypadku awarii serwis przybywa maksymalnie w ci┬▒gu 24-ech godzin od zg┬│oszenia, w przypadku usterki do 56 godzin. Najemca pokrywa koszty wynik┬│e z zewn├¬trznego uszkodzenia maszyn lub nieprawid┬│owej eksploatacji, oraz ubezpiecza na w┬│asny koszt przedmiot najmu od kradzie┬┐y, po┬┐aru, etc.
Szczegó┬│owe warunki najmu reguluje umowa wynajmu. Istnieje równie┬┐ mo┬┐liwo┬Â├Ž zakupu wynajmowanego wcze┬Âniej urz┬▒dzenia.

    Je┬┐eli jeste┬ zainteresowany wynajmem kserokopiarki, kopiarko-drukarki, systemu wielofunkcyjnego, prze┬Âlij do nas zapytanie, a najlepiej zadzwo├▒ 22 423 22 11, nasi doradcy skonfiguruj┬▒ sprz├¬t stosownie do wymaga├▒.

01-188 Warszawa
ul. Staszica 7/9
tel. 22 423 22 11
tel. 22 618 11 99

..: Copyright © 1997 - 2017    compaan.pl  & 7minut.pl :..